ИНТЕГРАЛНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Защо Интегрални системни Констелации?

Интегралните констелации са разширен модел на метода Системни фамилни (семейни) констелации, разработени от немския психолог Берт Хелингер , като се зачита и Интегралната теория на Кен Уилбър. Те предполагат използването им при различни аспекти от живота. Подходът към човека и системата по принцип е като към интегрална съвкупност.  Изследват се състоянията и на трите нива – воля, чувство и мисъл и четирите основни измерения на битието, според Интегралната теория на Кен Уилбър. Вътрешното индивидуално/АЗ – психиката; външното индивидуално/ТО, това – тялото; вътрешното колективно – културната матрица/НИЕ, в която съществува индивидът; и външното колективно ТЕ – социалните системи, от които всеки един от нас, е съставна част.

При различните видове Системни интегрални констелации (фамилни/семейни, бизнес/организационни и екосистемните констелации) се отваря пространство за изследване на множество проблеми, които ни съпътстват в живота:

 • проблеми от личностен и семеен характер – страхове, напрежение, стрес и други; (семейните системни констелации)
 • проблеми при икономическите организации; ( бизнес-оранизационните системни констелации)
 • проблеми от системен харектер с общонационално и общочовешко значение (екосистемните констелации)

 

Пътят на Интегралните системни констелации през погледа на Лоренцо Кампезе

Интегралните констелации са един едновременно древен и модерен път, който ни подканя да погледнем на действителността с други очи, чисто съзнание и с отворено сърце. Този път ни помага да видим взаимосвързания поток на енергия и съзнание, който протича зад събитията, и да разбулим илюзията на разделението, за да можем да разпознаем най-накрая себе си като цялостни.

ЛЮБОВТА -основната съставна част на същинското ни Аз

Наричаме това обединяващо трансцендедентално начало, от което всичко произхожда и което ни съчетава със съзиданието и създателя – просто Любов и разбираме под това основната съставна част на нашето същинско Аз. Интегралните констелации представляват духовен път, който ни помага да се свържем с тази действителност, да изживеем състраданието и да проявим нашата сила.

 • 1 – ОСНОВНАТА ЦЕЛ – Защо ?

Основната цел на Интегралните констелации е изграждането на самосъзнание, за да възстановим единството там, където има разделение, да възстановим хармонията там, където има конфликт, да възстановим потока там, където има блокаж. Това означава да пробудим обединяващото съзнание и интелигентността на сърцето, за да възприемем и преодолеем препятствията, които на пръв поглед са се изпречили на пътя ни, като се научим да ги разпознаваме като наши съюзници и най-добра възможност за израстване.

 • 2 – РИТУАЛ НА НАШЕТО ВРЕМЕ – Защо сега?

Интегралните констелации представляват инструмент на зараждащата се нова интелигентност, на една холистична, системна и интегрална „мисъл на сърцето“. Днес имаме най-голяма нужда от именно този вид мисъл. Всъщност можем да разглеждаме интегралните констелации като еволюцията на един ритуал на прехода –  по-модерен и адаптиран към нуждите на съвременния човек.

 • 3 – ДА БЪДЕМ ЦЯЛОСТНИ –Защо интегрални?

Силата на този вид констелации се крие във включването на физическото и духовното измерение, както и на трите основни сили -мисъл, чувство и воля. Именно на включването на тези три различни нива се дължи творческата мощ на нашата работа.

 • 4 – ДОБРОТО КАТО ОРИЕНТИР – Началото на Интегралните констелации?

Констелацията е дело на любовта. Прави се от и с любов и нейната цел е да породи доброто, което преди това е липсвало.

 • 5 – ДА ПОЗВОЛИМ НА НАШАТА СЪЩНОСТ ОТНОВО ДА ПОТЕЧЕ – Как работят Интегралните констелации?

Любовта не е чувство, макар и да поражда чувства. Тя е преди всичко нашата най-съкровена същност, нашият духовен извор. Позволявайки да тече, позволяваме на самите себе си да се върнем към собствената си пълнота и същност.

 • 6 -ЛЮБОВТА КАТО ЦЕЛ Целта на Интегралните констелации?

Метафорично можем да оприличим човека на блестящото слънце. Премахвайки пречките и възстановявайки жизнения поток, ние му позволяваме да излъчва своята собствена светлина. Позволявайки му да обича повече и по-добре, по един безусловен начин, отвъд своята личност, достигаме основната цел на Човека по пътя към неговото най-добро бъдеще.

 • 7 – НОВИ ПЕРЕСПЕКТИВИ, НОВИ СХВАЩАНИЯЛогиката на Интегралните констелации?

Според обичайния и логично -последователен начин на мислене гръмотевицата е резултатът от сблъсък между два облака. Съгласно кармичната или духовната мисъл, обаче тези два облака са се сблъскали именно, за да породят тази гръмотевица. Гръмотевицата е не само резултат, но и причина за сблъсъка между облаците. Това важи и за нас, за нашето раждане, за събитията от нашия живот и за всяко явление, което произтича от тях. В Интегралните констелации използваме този ретроспективен начин на мислене, за да достигнем едно по-реално и функционално разбиране на събитията.

 • 8- ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ – Ефектите на Интегралните констелации?

„Изцелението“(в духовен смисъл) е страничен ефект от едно висше ниво на включване, от един еволюционен скок в посоката към Едното. Проблемите, които срещаме на едно определено ниво на съзнанието, могат да бъдат разрешени само на следващото ниво, посредством еволюционен скок и промяна на парадигмата.

 • 9 – ИНТЕГРАЛНИТЕ КОНСТЕЛАЦИИ КАТО ЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТПреходът на Интегралните констелации?

Съществуват хоризонтални,  диагонални и вертикални трансформации. Първите представляват разширяване на настоящето състояние: „ставам малко повече от това, което съм „. Вторите са временни състояния, които ни подготвят за състоянието, което предстои: „аз съм малка част от това, което бих могъл да бъда“. Третият тип трансформации изискват промяна на парадигмата, която включва и преодолява предишното състояние: „ставам нещо друго, благодарение на това, което съм бил“. Констелациите ни позволяват да навлезем във втория и третия тип трансформация. Наблюдение – включване – трансцендиране е единствения път, по който можем да постигнем един истински еволюционен скок.

 • 10 – ВЪТРЕШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА КОНСТЕЛАТОРА – Отговорността на Интегралните констелации?

Качеството на нашите мисли и на нашето присъствие представлява най-мощната защита и гарантира, че служим на висши и светли сили. Ние сме отговорни за „честотата“ на нашето съзнание. Почитание, учудване, преданост и уравновесеност са подходящите нагласи, за да я повишим. Безусловната любов е най-високата честота, към която следва да се стремим. Нашият път отговаря на това на това да сме авторитет изпълнен с любов. Този път свързва силата с любовта. Това е пътят на нежния воин и ни прави неуязвими.

 • 11 – ВЪТРЕШНАТА КОНСТЕЛАЦИЯ НА КОНСТЕЛАТОРА – Прагът на Интегралните констелации?

Преди всичко констелацията се провежда във вътрешното пространство на фасилитатора. Докато фасилитаторът води констелацията на клиента, той води и своя собствена „вътрешна констелация“, която се провежда в неговата душа. За да успеем да намерим решенията навън, трябва първо да намерим решенията вътре.

 • 12 – ОТВЪД ПОЗНАТОТО- Предизвикателството на Интегралните констелации?

Интегралните констелации ни свързват с невидимото, което се намира отвъд видимото, и ни предлагат едно по-пряко възприятие на действителността. Това възприятие по-късно се превръща в ежедневна практика на свободната мисъл, на съчувствие, на преродена воля.

Това са „Дванадестте вдъхновения“ – завещани ни от Лоренцо Кампезе – моят Учител по Интегрални констелации, който с много обич ни предаде това знание, което променя съдби и животи.

Източник: „ДВАНАДЕСТТЕ ВДЪХНОВЕНИЯ – Пътят на интегралните констелация“, Лоренцо Кампезе

Кой е Лоренцо Кампезе? Основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия; водещ на Сертификационна програма в Института за интегрално развитие(ИИР) в България. Преподава в магистърска програма "Педагогическо консултиране с интегриран подход" в университета LUMSA в Рим. Обучавал се е по системно консултиране и автентична комуникация в Centro Studi Piazza и по системен коучинг в института Iskon в Милано. Той е оператор на Somatic Experiencing, Integral Somatic Psycholgy, Solution Focus Work и Access Bars®. С течение на времето той е следвал различни духовни пътища и пътища за разширяване на съзнанието, древни и съвременни. Днес, съчетавайки традиция и иновация, той е усъвършенствал цялостна методология на подход към промяната, подходяща за човека на нашето време. Понастоящем неговия подход комбинира, по един хармоничен начин, всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас, е съставна част.

Интегралните констелации са разширен модел на Фамилните констелации>

Не отлагай, попитай за Билет сега>>>

– има достатъчно места…

В Услуга на Вас:

Фасилитатор Интегрални констелации:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ