МЕТАФОРИЧИ КАРТИ

MAК – Метафоричните асоциативни карти

Метафоричните асоциативни карти са част от методиките, които ползвамв в Интегралното консултиране. Те са  доста гъвкав и до голяма степен универсален инструмент.

Завладяват с простотата и достъпността на формата, в която човек общува със себе си или с консултант. Да можеш да мислиш в образи е норма за възрастен и дори децата имат някои асоциации, когато видят картини.

Първоначално МАК са били замислени като нещо, което ще направи фините духовни въпроси по-близки до обикновените хора. Самият Фройд е използвал в практиката си различни картини.

Метафоричните асоциативни карти значително улесняват процеса на Консултиране. Стопяват бариери в комуникацията, независимо дали са свързани с някакъв вид смущение на човек или липса на разбиране от него за същността на проблемите му.

Топ 5 уникални свойства на метафоричните мисловни карти

  • Помощ при намиране на контакт с човек, който е дошъл да види консултант. Форматът на играта ви позволява да се отпуснете по-бързо, а обсъждането на възникващи асоциативни образи е по-малко досадно за клиента, отколкото директното обсъждане на някои негови емоции или състояния.
  • Помага на хората да разберат собствените си проблеми. Много често хората не са в състояние да разберат истинските причини и основните процеси на тези състояния, които им причиняват безпокойство или недоволство. В този случай на помощ идва метафора, свързва подсъзнанието и, гледайки картата, човек може да разбере много повече, отколкото е разбирал преди.
  • Работата с карти ви позволява да актуализирате, визуализирате и вербализирате истинските мотиви на определени действия на човек, истинските причини за неговото безпокойство, да ги изведете от подсъзнанието в съзнателната област. Това улеснява намирането на решение на проблем.
  • Картите ви позволяват да изразявате, конкретизирате и формулирате мисли за последващото им предаване на други хора, включително тези, които доброволно или неволно са се превърнали в причина за безпокойство. Тази конкретизация и предварителна формулировка улеснява последващите комуникации, което често е достатъчно за разрешаване на тревожната ситуация.
  • Диалогът със себе си с помощта на метафорични асоциативни карти допринася за развитието на творческите способности, асоциативното мислене, интуицията и креативността . Дори самото разглеждане на карти често води до отговор на вълнуващ въпрос или до нова идея в работата, творчеството, взаимоотношенията.

В услуга на Вас: 

Людмила Георгиева ИК

Безплатна консултация

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ