ТETA ХИЙЛИНГ

Тета Хийлинг е метод за постигане на многоизмерна трансформация.

 • Тета Хийлинг е медитативен процес, който води до физическо, психологическо и духовно изцеление чрез препрограмиране на подсъзнанието, подмяна на ограничаващи убеждения и вярвания, внедряване на чувства, енергийна работа.
 • Тета Хийлинг развива ИНТУИЦИЯТА.

Тета Хийлинг обединява в себе си квантова физика, психология, биология и духовни практики. Изхожда от идеята, че всичко е енергия.

Teta Hijling

Името на тази техника идва от името на мозъчната вълна „тета” (от гр. – „душа”) и английската дума за изцеление (healing). Прилагайки Тета Хийлинг ума преминава в тета вълни. Това състояние на ума прозволява да разширим съзнанието си, да достигнем до подсъзнателните нива и да отработим убеждения и модели, които ни ограничават в живота. С Тета Хийлинг изследваме съзнанието и подсъзнанието, разкриваме и подобряваме множество аспекти от себе си.

 

За какво можем да използваме Тета Хийлинг?

 • Издирване и промяна на ограничаващи убеждения
 • Подобряване на качеството на живот при хора с хронични и/или тежки заболявания
 • Отстраняване на психически атаки – негативни мисъл-форми, изпращани към нас от другите хора известни като магии, проклятия, енергийни куки, заклинания и т.н.
 • Призоваване на сродна душа
 • Проявление и изобилие
 • Поглед в бъдещето
 • Справяне със смъртта на близък
 • Преодоляване на страхове и фобии
 • Освобождаване от възмущение, обида, негодувание, съжаление, отхвърляне
 • Намиране на решения в привидно невъзможни ситуации
 • Прочистване на жизненото пространство от негативни излъчвания и влияния
 • Внедряване на чувства, които не сме знаели какво представляват и как да ги изпитваме
 • Освобождаване от психологически и емоционални травми
 • Свързване с родовата енергия и подобряване на взаимоотношенията с близките
 • Съзнателна бременност, съзнателно раждане, съзнателно родителство
 • Освобождаване от зависимости и вредни навици

Тета Хийлинг ни помага да се върнем към изначалната си същност, която носим. В следствие на потапянето си в 3Д реалността тя се е покрила с многобройни слоеве, маски, обуславяния, ограничения, вярвания, които ни пречат да сме в перфектно здраве, енергични, да живеем пълноценно, разгръщайки целия си потенциал, да изпълним мисията на живота си, с която сме дошли тук на Земята като служим по най-добрия начин на себе си и другите в еволюцията на Съзнанието.

Тета Хийлинг е метод, с който можем да достигнем дълбочината на нашите възможности, чрез който можем да преодолеем вътрешните си бариери, да повишим нашата самооценка и увереност.

С Тета Хийлингможем да се променим, ставайки най-добрата версия на себе си, да проявим мечтаната реалност, да постигнем здраве и дълголетие, да се изпълним с радост и удовлетворение.

Чрез Тета Хийлинг можем да активираме ДНК. Можем да преодолеем психически и паник атаки.

Чрез съзнателно поддържане на Тета състояние ние можем да сътворим всичко и да променим действителността мигновено.

ТЕТА е:

 • Първият етап на сънното състояние
 • Състояние, използвано в хипнозата
 • Може да се разглежда като подсъзнание
 • Пази спомени и усещания
 • Управлява отношения, нагласи, убеждения и поведение
 • Творческо, вдъхновено и много духовно състояние
 • Позволява да действаме под нивото на съзнание

Ние създаваме нашата собствена реалност, нашия живот и всичко, което ни се случва чрез силата на нашето съзнание и подсъзнание. Веднага щом погледнем нещо, ние включваме, независимо дали ни харесва или не, нашите вярвания за него и нашите очаквания. Самото наблюдение, вдъхновено от вяра и очакване, е самия акт на съзидание. Ние създаваме независимо дали го осъзнаваме или не. Ние не избираме това, то ни е дадено. Наше рождено право е да създаваме нашата собствена реалност.

В квантовата физика актът на наблюдение влияе на резултата. Тета Хийлинг е акт на наблюдение. Тета техниката е квантова физика и умението да се визуализира трябва да бъде научено, за да стане сътворението възможно. Ето защо “наблюдението” на процеса в Тета Хийлинг е толкова важно. Когато наблюдаваме извършвaнeто на прoцеса, тогава той се проявява в действителността.

При визуализацията ставаме наблюдатели. Визуализацията се вижда на същото място, където виждаме спомените си. Някои хора наричат това “усещане”.

Защо хората не оздравяват? Защото имат убеждения, вярвания, програми, които им пречат.

 • Ако причината за болестта е отравяне с токсини, тялото просто трябва да се изчисти и излекува.
 • Ако болестта е причинена от нещо в системата на убеждения, тогава убеждението трябва да бъде изчистено и трансформирано.
 • Ако болестта е причинена от нещо генетично, тогава то трябва да бъде изчистено и трансформирано.

Един от най-добрите начини за промяна на убеждения е чрез връщане към невинността. Когато сме деца, моделът мозъчни вълни е отворен за получаване и приемане на нова информация. Затова Тета състоянието е толкова важно, като връща подсъзнанието на честотата за растеж и промяна.

В процеса на работа след като неработещите и спъващи убеждения бъдат премахнати, те се заменят с нови, чрез които ще се започне проявяването на желаното. Нужно е да се внедрят и чувства за това.

Някои хора никога в живота си не са изпитвали енергията на определени чувства. Вероятно човекът е бил травмиран като дете и не е развил тези “усещания” или ги е “загубил” някъде в драмата на своето съществуване. Той трябва да бъде научен на тези усещания. На човека трябва да бъде показано, какво е „усещането“ на тези чувства, чрез Творящата сила. За да проявим, ние първо трябва да преживеем какво е усещането за нещата, които искаме да се появят в нашата реалност. Това е моментът на работата с чувствата. Тя обучава и ръководи рецепторите да отворят клетките за нови връзки, които да позволят позитивните емоции и чувства за красота да бъдат научени.

Коренните убеждения са проблемите, които са под всички други. Те са в сърцевината на проблемите, които има човек. За да открием коренните убеждения и какви чувства човекът няма, използваме процес, наречен “Издирване” или “Копаене” по време на сесията за работа с убежденията.

В сесията за работа с убежденията, винаги търсим или копаем за най-дълбокото ключово убеждение – коренното убеждение, което стои в основата на проблема. Практикуващият има възможността да е в ролята на “следовател” и да копае до коренното убеждение, като задава въпроси на човека , свързани с него.

Много хора имат двойна система от убеждения. В такива случаи когато работим с човека оставяме положителната програма и изваждаме негативната програма, като я заместим с правилната позитивна.

Погрешните системи от убеждения може да разболеят човек.

В Тета Хийлинг работим на 4 нива на убежденията: същностно, генетично, историческо и душевно.

Програми, извадени от различни нива на убежденията, може да окажат ефект както върху родителите, така и върху децата на човека. В някои случаи програмите са енергийно “генетически” свързани и след премахването на програмата, може да се наблюдава същият ефект и върху роднините.

В процеса на Тета Хийлинг може да се установи, че болестта на клиента, неговите увреждания, неподходящо поведение и негативни програми може да му служат по странен, превратен или тайнствен начин. Нужно е да се открие дали човекът има скрити програми, които служат на неговото заболяване. След като открием, че предизвикателството му служи, трябва да се потърси и открие най-дълбоката програма, да се премахне и ако е нужно замени с нова положителна.

В Тета Хийлинг концепцията за проявлението се основава на убеждението, че е възможно да се сътворява във физическата действителност.

Всяко твърдение, мисъл и действие се отразява в това, което проявяваме в живота си. Всяко решение се взема през отражението на това, което сме проявили в живота си. Това, което мислим и казваме има пряко отношение към нашите проявления. От изключително значение е да имаме позитивна настройка на ума.

Само говоренето за разни неща може понякога да доведе до проявяването им в живота ни и шансовете това да се случи са към 30-40%. Визуализирането увеличава шансовете до към 50%. В Тета състояние, проявлението нараства изключително – до към 80-90%. Истината е, че ние създаваме собствената си действителност и е възможно да проявим най-доброто, което светът може да предложи.

Възможно е на някое ниво да има блокажи, засягащи това, което искате да проявите. Ако вашите проявления не се случват в действителност, причината може да е в програми на някое от 4те нива на убеждения. За да се открият тези блокажи, се прави тест. И след това се заменят подходящо.

Използвайки честота на мозъчната вълна Тета, проникваме в подсъзнание и опознаваме съществуващите в него програми, убеждения и чувства. Много от тях са ограничаващи и действат като спирачки на реализацията ни в живота. Най-честите от тях са:

 • Липса на самочувствие
 • Липса на самоуважение
 • Липса на любов към себе си
 • Липса на доверие към себе си и към околните
 • Безпокойство, стрес
 • Депресия
 • Страхове, фобии, натрапчиви идеи
 • Загуба на някой и нещо
 • Здравословни проблеми – вродени и придобити заболявания
 • Проблеми с психиката, водещи до всякакъв вид дискомфорт
 • Проблеми с психиката, водещи до отклонения на теглото
 • Хранителни разстройства
 • Икономически проблеми (материални загуби и липса на икономическа стабилност)
 • Неблагополучия
 • Трудности при откриване на призванието
 • Несполучливи интимни връзки и взаимоотношения
 • Лоши партньорски взаимоотношения
 • Невъзможност от отказване от зависимости

Много от проблемите са тясно преплетени помежду си, но когато се направи Тета сесия може да се види корена на проблема и пътя на лечението. Обикновено хората се страхуват да застанат лице в лице със страховете, проблемите и притесненията си, но чрез този метод лечебният процес е нежен, бърз и резултатен.

Срещата протича като въвеждаме човека в Тета състояние, както и себе си, и се започва сесия, състоящата се от въпроси и отговори, работа по премахване и замяна на убеждения, вярвания и внедряване на чувства.

Успешно пътешествие към Себе си и създаването на мечтаната реалност!

ВЕСЕЛИНА КОСТАДИНОВА – енергиен интуитивен терапевт и консултант, Тета Хийлинг практик, Дриймспел анализатор, Хюман Дизайн практикуващ