ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

 • Безплатно предоставени услуги: 
 • – всяка първа познавателна консултация – 30/60 мин.
 • – всяка седма обзорна консултация – 30/60 минути;
 • – допълнителна безплатна консултация по преценка на Интегралния Консултант;
 • – изготвяне на Интегрална карта след третата Интегрална сесия;
 • – при проведени три Интегрални сесии – три участия в контелационно събитие.
 • – при проведени три Интегрални сесии- 30 % отстъпка от упомената цена за поставяне на тема за  Констелация в група или Индивидуална констелация
 • -при 10 проведени интегрални сесии – безплатна Констелация
 Услуги спрещу заплащане: 
 • Сесия Интегрално консултиране в кабинет: 50 лв -60 мин; 80 лв – 120 мин.;
 • Имаго консултиране (консултиране на двойка): 50 лв -60 мин; 80 лв – 120 мин., общо за двамата;
 • Онлайн Интегрална сесия – 30 лв/60 минути; 50 лв/120 мин.;
 • Онлайн Имаго консултиране (консултиране на двойка): 50 лв/60 минути; 50 лв/120 мин., общо за двамата

 

Групи за Интегрално консултиране:

Методиката при Интегралното консултиране позволява и дава чудесни резултати и при групова работа. Минимален брой участници за сформирането на група – 8, максимален -18, като  цените за участие сътветно се формират в зависимост от броя на участниците, локацията и продължителността на сесиите. Продължителността на сесиите е 120 или 240 минути,  с почивка в рамките на упоментатото време – 120 мин/ 10 мин. почивка и за 240 мин. /2 по 10 мин.

 • Цени за събития и семинари

Интегрални събития и семинараи:

Продължителност: 4 часа / от 10 ч. до 14 ч. – 25 лв.

 • Констелационни събития – поставяне на лични теми за Констелация

За присъствие на констелационно събитие в упоменатото време и участие като представител, без поставяне на Тема за констелиране – 18 лв

За присъствие с поставяне на лична Тема за констелация – 52 лв

Констелационен еднодневен семинар – 4 часа / от 10 ч. до 14 ч. – 34 лв, с поставяне на тема за  екосистемни констелации и Теми от личен характер – на случаен принцип – изтегля се заявена тема,  без да се заплаща констелацията.

*Констелационният семинар е препръчителната първа стъпка в магичния свят на Констелациите. 

Ако желаете да си направите констелация, но по някакви причини не можете да вземете участие в групови констелации може да си направите Индивидуална, при която се ползват набор от теоретични и практични констелационни и медитативни модели. Индивидуалните констелации успешно се използват за преодоляване на проблеми от различен характер, но същинската Констелация е груповата форма.

Цена за Индивидуална констелация: 61лв 

Предлагането и закупуването на услуги/стоки е енергиен обмен, който поддържа равновесието в живота ни.

Безплатна консултация

За парите с Любов * Вадим Зеланд