Новият ден (четвърта част) – Ангел Грънчаров

Автентичното отношение към новия ден е изразено най-добре отново от Хораций: “Считай всеки ден за последен”… и дори за единствен, все едно че само в този ден трябва да получим от живота всичко, което той …

Noviyat den - vtora àst - Angel Gryncharov

Новият ден (втора част) – Ангел Грънчаров

Денят не е просто “фрагмент” на живота, а е “малък живот”, започващ с раждане  (“пробуждането” сутрин), продължаващ с нарастване на темпа на живот с неговата кулминация (действия и дела, за които поемаме цялата …

Noviyat den - Angel Gryn`charov

Новият ден (първа част)

Човек “разполага” съществуването, действията и делата си, в дни, т.е. във времеви “отрязъци”, които са относително обособени и завършени. Всичко, което става (или се случва) в живота ни, става или се случва в периодите …

Noviyat den - Angel Gryncharov

НОВИЯТ ДЕН – Ангел Грънчаров

Човек “разполага” съществуването, действията и делата си, в дни, т.е. във времеви “отрязъци”, които са относително обособени и завършени. Всичко, което става (или се случва) в живота ни, става или се случва в периодите …