Pritchata za seyacha

ПРИТЧА ЗА СЕЯЧА

Големите истини огряват душите ни и сега ние знаем: Това, което пулсира в световното развитие е нещо неимоверно красиво. Потопим ли се в неговата красота, в неговото величие, тогава то …