Tyaloto na bolkata

Тялото на болката

Болковото тяло иска да оцелее, също като всяко друго същество, а това е възможно само ако ви накара несъзнателно да се отъждествявате с него. По-голямата част от човешката болка е …