Везбата – третата българска азбука

По думите на проф. Радев българската везба е отделен, специфичен дял на българския език, свързан с интимното, съчетаващ думането и мълчанието. Шевицата се приема за българска формула на изкуството, чрез …