Prikazkata za Bogorodica

Приказката за Богородица

Излязло е дребно девойче, под слънчоглед поприседнало, комат хлебец извадило и тихичко занареждало: „Една трошица за мене, една за Богородица давам. Една глътчица за мене, една за Богородица давам.” От залъка …