Swetlinata na citrozomata

СВЕТЛИНАТА НА ЦЕНТРОЗОМАТА в клетките ни!

„Всичко е толкова е велико, че вече е невъзможно да се мълчи“ – Валентина Миронова Базовите моменти и констатираните резултати следствие мащабно изследване във времето, за което Валентина Миронова споделя …