РАЗМИСЛИ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

РАЗМИСЛИ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

    Откакто Исус Христос възкръсна, няма погребани надежди. Това е божественото уравнение на живота, затова празнуваме Великден. Възкресение означава надежда. Възкресението ни показва, че това, което е преходно и незначително, …