Principyt na vibraciyata -Kibalion

ПРИНЦИПЪТ НА ВИБРАЦИЯТА -трети Херметичен принцип

III „Нищо не е в покой; всичко вибрира, всичко се движи“ Кибалион Този принцип олицетворява истината, че „всичко е в движение“., „всичко вибрира“, „нищо не в в покой“ -факти, които …