Душата ни е като брилянт, който се шлифова при всяко физическо въплъщение

Душата ни е като брилянт, който се шлифова от разнообразния опит при всяко физическо въплъщение. Тялото – това е материалният носител на душата във всяко едно прераждане и е наш …