Vyrhovnoto tyjdestvo ili Kosmicheskoto syznanie

Върховното Тъждество или Космическото съзнание

Метафизиката или Езотериката цели търсенето на едно добро и възможните начини за опознаване на реалността, достъпни за човешката воля и разум. От значение в научаването на истината е и източника …