Vytre[niyat ni demon

Вътрешният ни Демон

Живеем във време на големи предизвикателства на всички нива и трябва да се научим как да реагираме. Не можем да продължим да се чувстваме като жертви , делегирайки отговорността за решения …