Lichnostniyat duhoven ideal

Психология на личностния духовен идеал -трета част

Днешният ни свят е епоха, която дълбоко и спешно се нуждае от обновена визия за значението на идеалите. Нашето съзнание, което е с изключителен творчески потенциал… е теглено в две …