Akashovite zapisi -kosmicheskite ni dosieta

Акашовите записи са космическите ни досиета

Акашовите записи са космически досиета, невидими и труднодостъпни за обикновения човек. Голямото количество съвременна информация за Акашовите хроники е достъпна благодарение на уважавани екстрасенси и медиуми -хора, които по някакъв начин са …