Energino vzaimodejstvie

Енергийно взаимодействие

Мислите,  действията  и емоциите на всеки индивид излъчват енергийни полета. Тези индивидуални полета не само засягат вас, вашето здраве и възгледите ви за живота, те също могат да повлияят  на вашите преживявания …