Морфогенетично поле -невидимите организиращи полета

От 1920 г. биолози използват термина „морфогенетични полета“, за да определят полетата, даващи форма на биологичните системи, а в последно време биологът Рупърт Шелдрейк разшири, прецизира и популяризира понятието като …

Energino vzaimodejstvie

Енергийно взаимодействие

Мислите,  действията  и емоциите на всеки индивид излъчват енергийни полета. Тези индивидуални полета не само засягат вас, вашето здраве и възгледите ви за живота, те също могат да повлияят  на вашите преживявания …

Namerenieto - Duhyt na mashinata

Намерението – Духът на машината

Даже и самото човешко намерение, наричано още „духът на машината„, може да има своята емпирична основа в биофотоните. В коментар, публикуван в журналът Investigacion clinica, озаглавен „Доказателство за силата на …

Svetyt i az... -Teoriya na kogitalnostta

Светът… и Аз – Теория на Коготалността

Светът, Реалността е енергия – илюзия на Виртуален избор, който е „затворена“ в определена честотна граница, за да изглежда като Вселена и околен свят от материя. Вибрационно се създава ефект …