Раждането на идеята за ЖивоРодна БългАрия – Марек Каравелов

Какво значи живородна? Дойде ми в медитация, тя самата е просто фокус, не е някаква мистика. Технологията, която ти споменах за въображението, се упражнява в полусънно състояние, преди да заспиш. …