Mylàlivoto syglasie

Mълчаливото съгласие

За всяко нещо, което се случва, има някаква причина (или всичко се случва с причина, както се казва). Тази мисъл вероятно сме чували всички, повечето от нас убедено вярват в …