Pritchata za seyacha

ПРИТЧА ЗА СЕЯЧА

Големите истини огряват душите ни и сега ние знаем: Това, което пулсира в световното развитие е нещо неимоверно красиво. Потопим ли се в неговата красота, в неговото величие, тогава то …

Lichnostniyat duhoven ideal

Психология на личностния духовен идеал -трета част

Днешният ни свят е епоха, която дълбоко и спешно се нуждае от обновена визия за значението на идеалите. Нашето съзнание, което е с изключителен творчески потенциал… е теглено в две …

От човека Иисус към Христос – проявеният Бог – от земното – през духовното – към Божественото

Християнството се практикува от около 2,4 милиарда души по целия свят, което го прави най -голямата религия в света. Тя започва преди около 2000 години в земята на Юдея в …