Yaponskata koncepciya za Ichigo-ichie

ИЧИГО-ИЧИЕ

Усещате ли как времето изтича… Можете да изживеете всеки един момент от съществуването си, преди да е отлетял завинаги. Японската концепция за Ичиго-ичие ни учи как да ценим всяка възможност …