Kapanite na egoto

Капаните на Егото, които блокират еволюцията на Душата

Егото е необходимо, то е обществена потребност, социален продукт. Истината може да бъде позната само чрез лъжата. Реалното може да бъде познат само чрез илюзията. Не можем да познаем истината …