Principyt na protivopolojnostite

ПРИНЦИПЪТ на противоположностите -четвърти Херметичен принцип

IV: „Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни …

Principyt na vibraciyata -Kibalion

ПРИНЦИПЪТ НА ВИБРАЦИЯТА -трети Херметичен принцип

III „Нищо не е в покой; всичко вибрира, всичко се движи“ Кибалион Този принцип олицетворява истината, че „всичко е в движение“., „всичко вибрира“, „нищо не в в покой“ -факти, които …

Principyt na Syotvetstvieto -Hermeti`ni princiipi

ПРИНЦИПЪТ НА СЪОТВЕТСВИЕТО -втори Херметичен принцип

II „Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе“ – Кибалион ПРИНЦИПЪТ НА СЪОТВЕТСВИЕТО е вторият от Седемте Херметични принципа, върху които се основава цялата Херметична философия. Този …

Rincipyt na Mentalnostta

ПРИНЦИПЪТ НА МЕНТАЛНОСТТА -първи Херметичен принцип

I „Цялото е Ум. Светът е ментален“ -Кибалион, първи Херметичен принцип Този  Принцип е въплъщение на истината, че „Всичко е Ум“. Цялото е субстанционалната реалност, лежаща в основата на всички …

Prirodata na Cqloto

Природата на Цялото

ЦЯЛОТО не е енергия, не материя, не е ум, То е източникът на всички тези неща. ЦЯЛОТО е Сътворителят на всичките 7 херметични закони. Цялото е цяло, защото нищо не съществува извън него.

Transmutaciya

Трансмутация

Трансмутацията е генетична промяна на клетъчно ниво, която в момента протича при всички живи същества. Клетъчната трансмутация не е нещо, което рeшаваме да приемаме, тя просто се случва.

Hrmetichnu wselenski principi

Херметични принципи

Основата на Херметичната философия е менталната трансмутация, чрез която обединяваме себе си с източника. Менталната трансмутация не е възможна
без усвояване на Херметичните принципи.

Naukata za Bog

TОT – Хермес Трисмегист

Хермес Трисмегист е автор на „Изумрудените Скрижали“ и на „Корпус Херметикум“, където са описани Универалните закони, известни като Херметични принципи.