Principyt za Prichnata i Sledstvieto -Kibalion

Принципът за Причината и Следствието -шести Херметичен принцип

VI „Всяка Причина има свое следствие; всяко Следствие имам своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие на Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не …