Razlikite mejdu Kouching i Integralno konsultirane

Разбиране на разликата между коучинг и Интегрално консултиране

Коучингът и консултирането, и двете покълват с една и съща предпоставка. Презумпцията и за двете винаги ще остане, че всеки индивид претърпява болка в живота си под една или друга форма. И …