HOLONI - Princip na dejstvieto i ob]nostta

МОДЕЛИТЕ, които свързват частите на Цялото – Втори принцип

Вторият принцип гласи, че всички холони имат някои общи характеристики. Тъй като всеки холон е  цяло-част, то й има две тенденции: той трябва да поддържа, както своята цялост, така и своята …

МОДЕЛИТЕ, които свързват частите на Цялото – Първи принцип

Целият атом е част от молекула, цялата молекула е част от цялата клетка, а цялата клетка е част от целия организъм и т.н. Всяка от тези дадености всъщност не е …

Духовната войната, която разкъсва Космоса

Според недуалистичните подходи, еволюцията е най-добре да се разглежда като Дух в действие, творящ Бог, при което Духът се разгръща на всеки етап от развитието, проявявайки по този начин повече …

Кратка история на всичко

Възможно ли е написването на „Кратка история на всичко“? Да, ако авторът се нарича Кен Уилбър – един от най-влиятелните умове на съвремието. Мистик, философ, писател – той разработва теоретическите и практическите …