Carl Gustav Jung i negovoto nasledstvo v duhobnata psihologiya

Карл Густав Юнг и неговото наследство в духовната психология

Работата на Карл Густав Юнг е постоянен изследователски процес, прекрасна алхимия между аналитична психология, антропология и философия,  която ни е оставила с много интересни понятия като „колективното несъзнавано“, „архетипове“, „синхроничност“, в …