Pytyat ot negativnoto kym pozitivnoto mislene

Пътят от негативното до позитивното мислене

Последните години става все по-популярно така нареченото позитивно мислене и прилежащите му „философски“ послания… „Мисли положително и ще те привличаш подобно в живота си“ и други в този смисъл. Звучи …