Виделина – духовна Светлина

Омраам: Думата виделина означава духовна Светлина. Само тя може да ни даде истинско виждане. Четейки книгата Битие, узнаваме, че първото събитие на Сътворението е било появяването на Светлината – първия Ден Бог казва: …