Pyrvorodnata tablica na Mendeleev

„Първородната“ таблица на Менделеев

За „най-голямото престъпление“ във фундаменталната наука за последните сто години е считано фалшифицирането на Менделеевата таблица. Не става дума за подмяна или невярно подреждане на химичните групи, а за заличаването …