Otlaganeto - uniwersalen fenomen

Синдромът на отлагането

Отлагането е универсален феномен, който се дефинира като доброволна тенденция за отлагане на планирани, необходими и важни задачи, въпреки потенциално негативните последици от това. Думата „отлагане“ (бавене, мотаене) има дълбоки исторически корени. …