Kapkata i okeanyt -sebeosyznawane i individualnost

КАПКАТА И ОКЕАНЪТ – Себеосъзнаване, индивидуалност и единство

Всеки се ражда индивид, т.е. уникално същество. После тази индивидуалност се развива. Мислите, знанията, убежденията, навиците и дори характерът са се появили по-късно, като налепи. И същевремено всичко това не …