Proekciya na syankata

Среща със Сянката

В своята Еволюция, човекът потиска Егото си, разрушавайки неговото единство. Едната част, която признаваме за своя, изследователите на съзнанието наричат Персона, а другата -Сянка. Сянката се възприема от човека като …

Проекция на Сянката

Проекцията е позиционирането на собствените ни мисли и чувства върху света. Как точно се случва това? При еволюцията на Съзнанието аспект от Егото бива потиснато. Обикновено е онази част, която …