Istinata, poluistina i neistnata

Истната, полуистина и неистината

Как да приемем противоположностите като едно цяло, ако предварително сме ги приели за противоположности?  Този въпрос измъчва всеки, който тръгва в посока да търси и преоткрива себе си в истината. …