Синдромът на сварената жаба и още нещо

Когато казваме, че действията ни са резултат единствено от нашите решения, малко или много послъгваме.Мозъкът постоянно ни заблуждава и пречи на правилното възприятие на реалността. В психологията са известни 10 …