Koi sym Az -samoidentifikaciya

Кой мислите, че сте?

Кой съм Аз? Всеки в даден момент си е задавал този въпрос. Усещането за това „кой съм“ се предопределя от нивото на съзнание. Обикновено се самоидентифицираме с егото си. Вярваме, …