ВЕЛИКАТА КОСМИЧЕСКА ИЗМАМА – Разбиване на кода, който поробва човечеството

Ние сме безкрайни. От нивото на висшата си същност и от отвъд него сме композирали, оркестрирали и в момента дерижираме живота си. В самото начало на това пътуване в компресията …

Виделина – духовна Светлина

Омраам: Думата виделина означава духовна Светлина. Само тя може да ни даде истинско виждане. Четейки книгата Битие, узнаваме, че първото събитие на Сътворението е било появяването на Светлината – първия Ден Бог казва: …

Майсторската игра – втора част

Създаването и унищожението всъщност са партньори и равни по ефекти един на друг в главната игра, която наричаме вселената, реалността или живота. Разрушителната сила във Вселената се оказва самият механизъм, …

Prikazniyat tanc na mraka sys svetlinata

Приказният танц на Мрака със Светлината

„Някога, някога, толкова отдавна, че още не се бе случвало…Тъмнината, умираща от бездънна самота призовала нещо различно, толкова различно от нея, че да е съвсем противоположнотo и …бликнала светлина. Тъмнината …