Formirane i vyznesenie na svetlinnoto tyalo

Възнесението на светлинното тяло

Първите шест етапа на Светлинното тяло са структурирани така, че да позволяват постепенна промяна на всички нива, с редовни духовни пробуждания, осеяни с физически, емоционални и умствени промени. От седмо до десето …