Vremeto se zabyrza

Времето се забързa… Бързото време значи – плъзгане по повърхността

Времето се забърза. Информацията е толкоз бърза, че прилича ураган, който трансформира визията ти за време и пространство. Събития преди месец ти наподобяват като от преди три. Ако се върнем …