Eckhart-Tolle

Умът е великолепен инструмент, ако се използва правилно – Екхарт Толе

  На 29 годишна възраст Екхарт Толе изживява внезапно и радикално духовно пробуждане, като описва това състояние като „просветление“ – освобождаване от идентифицирането със собствената си личност, в своята първа …