Пътуване въвъ времето

Пътуване във Времето е възможо -но само ако имате обект с безкрайна маса

Концепцията за пътуване във времето винаги е завладяла въображението както на физиците, така и на обикновените хора. Но възможно ли е наистина? Разбира се, че е. Правим го в момента, нали? Всички пътуваме в …