Skritata realnost

Скритата реалност

Прикриване на историческите факти е част от политиката. Прикриване на постижения и новости в техниката, в науката е част от икономиката. Прикриване на  медицинско ноухау  е част от фармацефтичния бизнес.  …