Emocionalna i socialna inteligentnost

Емоционалната интелигентност

Какво е емоционална интелигентност? Когато говорим за интелигентност, първосигналното ни въприятие е за рационалната, познавателна интелигентност и прословутия коефициент на интелигентност. Не по малко значима е така наречената емоционална интелигентност. …