Промяна на клетките чрез мисълта – Д-р Брус Липтън

Цялата история с ДНК, извършена и разпространявана от Уотсън и Крик, тъй като „ДНК контролира живота и се самовъзпроизвежда, следователно контролира себе си“, доведе до нещо, наречено централна догма, която …