Syzidatelno obshtestwo

СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО

Съзидателно общество е глобален проект на цялото човечество, който касае всеки. ИДЕЯТА НА ПРОЕКТА Прецедентът за създаването на проекта е глобалната международна конференция „Обществото. Последен шанс“, която обедини хора от …