Synishtata - Wadim - Zeland

Защо насън е възможно всичко… според Вадим Зеланд

Ако сънищата не са родени от въображението, тогава кой определя сценария им? Той е заложен в секторите на пространството на варианти. Ду­шата може произволно да пътешества в пространството на варианти, …