Hronikite na Akasha

Хрониката на Акаша

За по-лесно разбиране, Акашовите хроники или Книгата на живота, могат да бъдат оприличени на вселенска суперкомпютърна система.  „Акаша“ идва от санкритска дума, означваща „безгранично пространство“ и представлява централен архив, който …

Pette zakona na sytvorenieto

Петте Закона на Творението, завещани Ни от Посветените

Структурата на съществуването е предопределена от парадокса на знанието. Ако ти знаеш всичко, няма и не е възможно да познаваш и преживееш незнанието. За да преживееш незнанието е нужно да …