Transmutaciya

Трансмутация

Трансмутацията е генетична промяна на клетъчно ниво, която в момента протича при всички живи същества. Клетъчната трансмутация не е нещо, което рeшаваме да приемаме, тя просто се случва.

Hrmetichnu wselenski principi

Херметични принципи

Основата на Херметичната философия е менталната трансмутация, чрез която обединяваме себе си с източника. Менталната трансмутация не е възможна
без усвояване на Херметичните принципи.